Es pot anul·lar un procés d’execució hipotecària? Llegeixi atentament aquest article.

Si Vostè ha sofert un procés d’Execució Hipotecària i encara no ha lliurat les claus del seu habitatge a l’entitat bancària o executant, és possible que puguem anul·lar totalment el mateix, al no haver-se tramitat amb les garanties legals actualment exigibles en defensa del consumidor.

Les bases per a el arxiu de l’execució hipotecària han arribat, perquè el passat dia 11 de setembre de 2019, el Tribunal Suprem va dictar l’esperada sentència que resol sobre els efectes derivats de la nul·litat de la clàusula de venciment anticipat de préstecs hipotecaris, dins d’un procediment d’execució hipotecària. Això ha provocat que s’obri una nova via per a tots aquells consumidors que s’han vist afectats per aquest procediment.

Els escenaris dins del procediment d’execució hipotecària  són diferents, però fàcilment comprensibles. Us els exposem a continuació:

  • Si l’última quota d’hipoteca que es va abonar va ser l’any 2012 o abans i encara així, es continua ocupant l’habitatge, sense que s’hagi lliurat la possessió al banc ni voluntàriament ni per mitjà d’un llançament, tenim la possibilitat que s’arxivi el procés d’execució hipotecària.
  • Si el crèdit hipotecari es va donar per vençut amb posterioritat al mes de Maig de 2013, és a dir, durant l’any 2013 o després,  també existeix la possibilitat que s’arxivi el procediment, encara que s’ha d’analitzar l’assumpte amb major deteniment que en el supòsit anterior, perquè dependrà del nombre de quotes pagades i impagades.
  • En qualsevol cas, des del passat 11 de setembre de 2019, perquè una entitat financera pugui continuar amb un procés d’execució hipotecària, han d’acreditar-se, com a mínim, 12 quotes impagades.

Encara que entenem que això és de difícil comprensió sense formació jurídica especialitzada, l’objectiu d’aquest article és cridar la seva atenció i així impulsar-los a revisar el seu defensa en el seu procés d’Execució Hipotecària. Val la pena revisar-ho, perquè Vostè pot tornar a ser propietari del seu habitatge, anul·lant qualsevol ordre de desnonament o llançament.

Hi ha moltes maneres d’evitar un llançament, de recuperar la propietat del teu habitatge, d’evitar una subhasta, de reestructurar el teu crèdit i continuar pagant la hipoteca, però per a això, és imprescindible un assessorament jurídic especialitzat, i obtenir l’arxiu de l’execució hipotecària.

Cridi’ns i li oferim una primera consulta totalment gratuïta per a així poder conèixer totes les possibilitats al seu abast.