Dret de família

Assessorament personalitzat

Les relacions familiars requereixen en determinades ocasions la intervenció d’un advocat per a una eficient regulació de les relacions entre els seus membres.

Des de RAAN oferim un assessorament personalitzat a través dels nostres advocats entre els quals comptem amb especialistes en matèria de:

 • Matrimoni
 • Règims econòmic-matrimonials
 • Mesures prèvies i provisionals
 • Procediment contenciós de separació i divorcio
 • Procediment de separació i divorci de mutu acord
 • Modificació de mesures
 • Reconciliació dels cònjuges
 • Nul·litat i dissolució canònica
 • Execució de sentència
 • Unions de fet
 • Guarda i custòdia
 • Reclamació o modificació de pensions
 • Nul·litats
 • Incapacitacions
 • Maltractaments en l’àmbit familiar.

Llei de la Segona Oportunitat

Truqui’ns ara i elimini els seus deutes per sempre com a autònom o particular i comenci una nova vida.

Més informació

Àrees d’especialització